برگزاری اولین کنفرانس ملی فضای سایبری و تحولات فرهنگی

تاریخ انتشار خبر : ۲۳ مهر ,۱۳۹۳

به اطلاع گرامی اساتید، محققن، اندیشمندان و دانشجویان ارجمند در حوزه­های علوم انسانی، علوم اجتماعی، فرهنگی و سایبری می­رساند اولین کنفرانس ملی فضای سایبری و تحولات فرهنگی توسط دانشگاهها، سازمان­ها و شرکت های دانش بنیان در ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۳ در تبریز برگزار خواهد شد. لذا دبیرخانه دایمی کنفرانس،  از همه محققین و اندیشمندان گرامی جهت ارسال دستاوردهای تحقیقاتی خود به دبیرخانه کنفرانس دعوت به عمل می­آورد. در راستای برگزاری کنفرانس، پرداختن به کرسی­های آزاد اندیشی، کارگاههای پژوهشی، طرح­های پژوهشی و تعامل با مجلات علمی پژوهشی کشور نیز از اهم اهداف برگزاری کنفرانس می­باشند.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
اولین کنفرانس ملی فضای سایبری و تحولات فرهنگی
تبریز - ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ - سالن همایش های بین المللی تبریز
cyber1.atoicc.com سایت کنفرانس
info@cyber1.atoicc.com ایمیل
شماره تماس دبیرخانه ۰۹۱۴۷۷۹۰۵۱۲
- -