برگزاری دومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی

تاریخ انتشار خبر : ۲۳ مهر ,۱۳۹۳
 
به اطلاع گرامی اساتید، محققن، اندیشمندان و دانشجویان ارجمند در حوزه¬های مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق و ریاضیات می¬رساند دومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی (NIMC2015) توسط دانشگاهها، سازمان¬ها و شرکت های دانش بنیان در ۶ خرداد ماه ۱۳۹۴ در تبریز برگزار خواهد شد. لذا دبیرخانه دائمی کنفرانس، از همه محققین و اندیشمندان گرامی جهت ارسال دستاوردهای تحقیقاتی خود به دبیرخانه کنفرانس دعوت به عمل می¬آورد. در راستای برگزاری کنفرانس، برگزاری کارگاههای پژوهشی، اجرای طرح¬های پژوهشی صنعت محور و تعامل با مجلات علمی پژوهشی کشور نیز از اهم اهداف برگزاری کنفرانس می¬باشند. سایت کنفرانس: indmath2.atoicc.com ایمیل: info@indmath2.atoicc.com