دومین کنفرانس بازشناسی الگو و تحلیل تصویر

تاریخ انتشار خبر : ۲۳ تیر ,۱۳۹۳

پژوهشگر گرامی

با سلام و احترامدومین کنفرانس بازشناسی الگو و تحلیل تصویر اسفندماه در دانشگاه گیلان

برگزار خواهد شد.
برای اطلاعات بیشتر به وبگاه
ipria2015.guilan.ac.ir
مراجعه فرمایید
با تشکر