اخبار کلیه همایش انگلیسی و فارسی

  • تویحات اسلاید
  • تویحات اسلاید
  • تویحات اسلاید
  • شما اینجا هستید:
  • صفحه نخست
  • اخبار همایش و کنفرانس انگلیسی
  • 3

Snapshot_2014-03-24_110647

Journal of Environmental Sciences

تاریخ انتشار خبر : ۱۴ اردیبهشت ,۱۳۹۳

FIRE (FOCUS IN RESEARCH & EDUCATION) Call for papers, FJES (Fire Journal of Environmental Sciences) This is an invitation for you to submit research and review articles for publication in our bi-annual Published On line International Journal entitled FJES. It publishes articles in all areas of original research and review works. The Journal covers a wide range of interest in the fields of Environmental Studies like  Aquatic and environmental engineering, Climatology, Ecological economics, ...

Snapshot_2014-03-24_110647

Call for Papers

تاریخ انتشار خبر : ۱۴ اردیبهشت ,۱۳۹۳

Call for Papers (www.idjrb.com) ISSN 2046-7141 Published in both Electronic and Printed formats IC Index Value: 5.09 Interdisciplinary Journal of Research in Business is listed in the following reputable and renowned databases of the world: · ·         SCIRUS (Powered by Elsevier) · ·         EBSCOhost · ·         DOAJ · ·         ULRICHSWEB · ·         SerialSolutions · ·         Cabell,s Directories · ·         J-Gate · ·         INDEX COPERNICUS · ·         New Jour · ·         SwetsWise Interdisciplinary Journal of Research in Business (IDJRB) is an international high quality double blind peer reviewed research journal, published monthly. IDJRB addresses both theoretical and empirical issues ...

Snapshot_2014-03-24_110647

IJITR CALL FOR PAPERS VOLUME 2 ISSUE 3 APRIL – MAY 2014

تاریخ انتشار خبر : ۱۴ اردیبهشت ,۱۳۹۳

International Journal of Innovative Technology and Research (IJITR - ISSN 2320 –5547) Impact Factor 0.825 Invites original research paper in all Engineering Discipline subjects for Vol-2, ISSUE-3, April – May 2014 Paper Submission DETAILS: Online submission (recommended) by signing in / register as author (Click new submission to upload your paper by following the instruction) or  Submit the article to chiefeditor@ijitr.com Deadline for submitting manuscript: 15th May 2014. Review result: within 7 days of ...

Snapshot_2014-03-24_110647

Call for Papers (Volume 2: Issue 3) International Journal of Innovative Research

تاریخ انتشار خبر : ۱۴ اردیبهشت ,۱۳۹۳

Call for Papers (Volume 2: Issue 3) International Journal of Innovative Research in Technology & Science (IJIRTS) ISSN:2321-1156 An Inspiration for Recent Innovation & Research…. www.ijirts.org International Journal of Innovative Research in Technology & Science  is an online Journal in English published bi- monthly for scientists, Engineers and Research Scholars involved in Engineering, Management and Science its applications to publish high quality and refereed papers. Papers reporting ...

Snapshot_2014-03-24_110647

Journal of Environmental Sciences

تاریخ انتشار خبر : ۱۴ اردیبهشت ,۱۳۹۳

FIRE (FOCUS IN RESEARCH & EDUCATION) Call for papers, FJES (Fire Journal of Environmental Sciences) This is an invitation for you to submit research and review articles for publication in our bi-annual Published Online International Journal entitled FJES. It publishes articles in all areas of original research and review works. The Journal covers a wide range of interest in the fields of Environmental Studies like  Aquatic and environmental engineering, Climatology, ...