اخبار کلیه همایش انگلیسی و فارسی

  • تویحات اسلاید
  • تویحات اسلاید
  • تویحات اسلاید
  • شما اینجا هستید:
  • صفحه نخست
  • اخبار همایش و کنفرانس انگلیسی
  • 4

Snapshot_2014-03-24_110647

Fast Track Publication – Impact Factor Journal – May-2014

تاریخ انتشار خبر : ۱۱ اردیبهشت ,۱۳۹۳

International Journal of Current Research and Academic Review   (ISSN:2347 - 3215) IMPACT FACTOR 0.425  An International, Monthly, Online, Peer Reviewed, Indexed, fast track, Scientific Research Journal Published by        www.ijcrar.com Dear Academicians/Research Scholars, International Journal of Current Research and Academic Review (ISSN 2347 - 3215) is inviting you to submit research paper for publishing in Volume-2, Issue-5. May - 2014. Published paper will be abstracted and indexed in numerous search ...

Snapshot_2014-03-24_110647

Call for Original Research Papers: May 2014 Issue

تاریخ انتشار خبر : ۱۱ اردیبهشت ,۱۳۹۳

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNALS IMPACT JOURNALS www.impactjournals.us CALL FOR ORIGINAL PAPERS: MAY 2014 ISSUE International ISSN Journals with HIGH Index Copernicus Value Submission Deadline: 03 May, 2014 Publication Date: 31 May, 2014 Dear Respected Scholar. Chalechale Abdolah, The Impact Journals (www.impactjournals.us) invites original research papers, reviews and critical survey articles for consideration of possible publication in its establishedOpen Access journals. The journals are devoted to the publication of articles of current interest in the field of Arts, Humanities, Engineering, Technology, Management, ...

Snapshot_2014-03-24_110647

Call for Publication: An International Journal

تاریخ انتشار خبر : ۰۷ اردیبهشت ,۱۳۹۳

RESEARCH AND REVIEWS: INTERNATIONAL JOURNALS (PUBLISHING ELECTRONIC AND PRINT) www.rroij.com We are delighted to invite Eminent Scientists, Academicians and Researchers to submit their original research / review articles for publication Research & Reviews: International Journals. All Research & Reviews International Journals invites to your quality research/review findings in areas of Pharmaceuticals, Medical, Dental, Nursing, Engineering and Technology, Agricultural and its Allied fields, ...

Snapshot_2014-03-24_110647

ISTP-2014-Call for Paper/Thesis/Dissertation

تاریخ انتشار خبر : ۰۷ اردیبهشت ,۱۳۹۳

** Our apologies if you receive multiple copies ** ISTP-2014 Call For Paper/Thesis/Dissertation  www.istp.org.in ISTP-Journal of Research in Electrical and Electronics Enineering Volume-3, Issue-3(25 May 2014) ISSN NO.2321-2667 http://www.istp.org.in/istp-ijreee.html Submission  Dates Paper Submission (Full Paper)    :     May 15, 2014 Notification of Acceptance           :     2--3 days Publication Date                         :     May 25, ...

Snapshot_2014-03-24_110647

Invitation to join ICCKE 2014 Conference Program Committee

تاریخ انتشار خبر : ۰۶ اردیبهشت ,۱۳۹۳

Dear Prof/Dr   The International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE), is an online annual conference for presentation of innovations in the fields of computer and knowledge engineering. It is the virtual forum to bring together leading scientists in the field. Accepted papers appear in the Conference proceeding and published in IEEE Xplore & CKE Journal. I am pleased to inform you ...