اخبار کلیه همایش انگلیسی و فارسی

  • تویحات اسلاید
  • تویحات اسلاید
  • تویحات اسلاید
  • شما اینجا هستید:
  • صفحه نخست
  • اخبار همایش و کنفرانس انگلیسی
  • 5

Snapshot_2014-03-24_110647

Upcoming Issue of IJSET

تاریخ انتشار خبر : ۰۶ اردیبهشت ,۱۳۹۳

Respected Sir/Madam, The International Journal of Science, Environment and Technology is preparing its next issue. Papers are invited for Volume 3, Issue 3: June 2 (2014). Submission Last Date:  May 10 Visit Journal website   www.ijset.net/authors.asp With best regards Editorial Office IJSET

Snapshot_2014-03-24_110647

IJETAE: Research Paper Invitation for Volume 4, Issue 5, May 2014

تاریخ انتشار خبر : ۰۶ اردیبهشت ,۱۳۹۳

Dear Author/Researcher International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering  (IJETAE, ISSN 2250–2459 Online,ISO 9001:2008 Certified Journal) invites you to submit  research paper for publishing in Volume 4, Issue 5, May 2014.  Research Paper Submission for Vol. 4, Issue 5, May 2014 Subject Category: Computer Science Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Information Technology, Electronics and Telecommunication Engineering, Civil Engineering, Agriculture and Food Engineering... Paper Submission Email IDs: ijetae@gmail.com, submit_ijetae@yahoo.com Deadline for submitting manuscript(Date Extended): May 05, 2014 Published paper will ...

Snapshot_2014-03-24_110647

Free Publication:For Physics, Botany and Zoological Sciences

تاریخ انتشار خبر : ۰۶ اردیبهشت ,۱۳۹۳

RESEARCH AND REVIEWS: AN INTERNATIONAL JOURNALS (Print and Electronic) (www.rroij.com) Dear Researcher, Final Call: The Issue will be releasing within one week. We are delighted to invite Eminent Scientists, Academicians and Researchers to submit their original research / review articles for publication Research & Reviews: International Journals. All Research & Reviews International Journals invites to your quality research/review findings in areas of Physics, Botany and Zoological ...

Snapshot_2014-03-24_110647

Research Paper Invitation for Volume 2, Issue 4, April 2014

تاریخ انتشار خبر : ۰۶ اردیبهشت ,۱۳۹۳

Dear Researcher International Journal of Recent Development in Engineering and Technology (IJRDET, ISSN 2347–6435 (Online) invites you to submit research paper for publishing in Volume 2, Issue 4, April 2014.  CALL FOR PAPERS VOLUME 2, ISSUE 4, April 2014 Subject Category: Computer Science Engineering, Information Technology, Electronics and Telecommunication Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Civil Engineering, Chemical Engineering, GIS, Bio Medical Engineering, Biotechnology and Biochemical Engineering, Engineering Physics, Mathematics and Computing Engineering, Agriculture and Food Engineering... Paper Submission Email IDs: ijrdet@gmail.com, editor@ijrdet.com  Deadline for submitting manuscript: April ...

Snapshot_2014-03-24_110647

Eng Technol and Material Sci: Publications

تاریخ انتشار خبر : ۰۳ اردیبهشت ,۱۳۹۳

RESEARCH AND REVIEWS RESEARCH & REVIEWS: JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY ( e-ISSN: 2319-9873, p-ISSN: 2347-2324) RESEARCH & REVIEWS: JOURNAL OF MATERIAL SCIENCES (e-ISSN: 2321–6212, p-ISSN:2348-2278 ) (Print and Online) www.rroij.com Dear Researcher,We are delighted to invite Eminent Scientists, Academicians and Researchers to submit their original research articles for publication which publishes quarterly (Print and Online) that aims to promote the exchange of original knowledge and research in ...