اخبار کلیه همایش انگلیسی و فارسی

  • تویحات اسلاید
  • تویحات اسلاید
  • تویحات اسلاید
  • شما اینجا هستید:
  • صفحه نخست
  • اخبار همایش و کنفرانس فارسی
  • 5

CSITM01_poster

همایش ملی مهندسی رایانه

تاریخ انتشار خبر : ۱۹ اسفند ,۱۳۹۲

همایش ملی مهندسی رایانه برگزار خواهد شد برای ثبت نام اقدام کنید برای ثبت نام اقدام کنید

AIHE08_poster

کنفرانس ملی ۸

تاریخ انتشار خبر : ۱۹ اسفند ,۱۳۹۲

برای ثبت نام در کنفرانس ملی 8 اقدام کنید  

ICTINVESTMENT01_poster

همایش بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات

تاریخ انتشار خبر : ۱۹ اسفند ,۱۳۹۲

برای ثبت نام در همایش بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام کنید  

NCECN01_poster

اولین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر در شمال کشور

تاریخ انتشار خبر : ۱۹ اسفند ,۱۳۹۲

برای ثبت نام در اولین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر در شمال کشور اقدام کنید

poster423

اولین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی

تاریخ انتشار خبر : ۱۹ اسفند ,۱۳۹۲

اولین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی اولین همایش ملی اولین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی  مهندسی برق کامپیوتر در شمال کشور دانلود